Tháng Tám 8

Hạn mức giao đất rừng sản xuất cho hộ gia đình và cá nhân và quy định giao đất rừng sản xuất

1  comments

HẠN MỨC GIAO ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN & QUY ĐỊNH GIAO ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

Được nhà nước giao đất để trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức khi sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Vì vậy hạn mức giao đất rừng sản xuất và quy định giao đất rừng sản xuất theo luật đất đai của nhà nước là điều mà người nắm quyền sở hữu đất cần phải tìm hiểu và nắm rõ khi sử dụng.

Hạn mức giao đất rừng sản xuất
Hạn mức giao đất rừng sản xuất

Hạn mức giao đất rừng sản xuất là gì?

Khái niệm hạn mức giao đất trồng rừng sản xuất

Hạn mức giao đất rừng sản xuất chính là diện tích đất tối đa mà cá nhân và hộ gia đình được quyền sử dụng được nhà nước giao hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp từ một người khác, cũng có thể do khai hoang phục hóa.

Hạn mức rừng sản xuất này nhằm mục đích khống chế diện tích đất trong khuôn khổ mà cơ quan nhà nước được quyền cấp phép giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Là cơ sở pháp lý giới hạn diện tích đất sử dụng giảm tránh việc giao đất tùy tiện với diện tích lớn gây lãng phí hay lạm dụng tài nguyên đất.

Mục đích của việc hạn mức giao đất rừng sản xuất là gì?

  • Đảm bảo cho người sở hữu và sử dụng đất khi có nhu cầu sản xuất nông nghiệp, tránh tình trạng tập trung đất đai với diện tích lớn để đầu cơ đất làm thiếu đi sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội ở vùng nông thôn.
  • Khuyến khích mở rộng và phát triển mô hình kinh tế trang trại, góp phần nào giải quyết được nạn thất nghiệp ở khu vực nông thôn.

Các hạn mức giao đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất là thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định pháp luật và hạn mức giao đất nông nghiệp quy định cụ thể như sau:

  • Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không quá 03 héc ta tại tỉnh thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không quá 02 héc ta cho tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác.
  • Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở khu vực đồng bằng, không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du và miền núi.
  • Hạn mức giao đất 30 héc ta đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất.
Quy định giao đất rừng sản xuất
Quy định giao đất rừng sản xuất

Trường hợp mà hộ gia đình hay cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức thêm không quá 25 héc ta được quy định tại khoản 4, điều 129 Luật đất đai.

Theo quy định giao đất trồng rừng sản xuất ở trên thì tối đa hộ gia đình, cá nhân được sử dụng không vượt quá 30 ha.

Thì sẽ có một số bất cập vì diện tích như vậy sẽ không khó có thể tiến hành việc sản xuất theo quy mô lớn được, ngoài ra cũng gây khó khăn cho việc áp dụng công nghệ hiện đại đầu tư vào ngành nông nghiệp chủ chốt.

Hạn mức nhận, chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Có thể thấy, hạn mức này có thể trở thành điểm nghẽn, cản trở quá trình hiện đại hoá, phát triển trong nông nghiệp.

Về hạn mức nhận, chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp giới hạn tối đa diện tích đất mà một hộ gia đình, cá nhân được phép nhận chuyển quyền từ người sử dụng đất theo điều 130 Luật Đất đai năm 2013.

Hạn mức giao đất rừng sản xuất, nông nghiệp dựa theo Luật Đất đai 2013.

Ý nghĩa của quy định hạn mức giao đất rừng sản xuất
Đặt ra hạn mức bàn giao đất rừng sản xuất nhằm mang ý nghĩa khẳng định rõ ràng ranh giới giữa pháp luật nhà nước và người sử dụng đất, tạo điều kiện để quản lý về đất đai tốt hơn.

Điều này còn tạo sự yên tâm cho người sử dụng đất bởi vì quy định rõ thời hạn, nội dung khi giao đất, giúp người sử dụng đất có thể sản xuất lao động theo kế hoạch đúng đắn để được hiệu quả cao nhất.

Là một cơ hội dành cho mọi người sử dụng đất vay vốn trung hạn, dài hạn của các tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh.

Quy định hạn mức giao đất rừng sản xuất để có thể sản xuất lao động theo kế hoạch

Việc quy định hạn mức giao đất rừng sản xuất có được những ý nghĩa khá lớn đó là đảm bảo mỗi người nông dân đều có thể tiếp cận đất đai, hạn chế vấn nạn tích tụ đất nhiều, thúc đẩy mạnh sản xuất ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

 


Tags


Tin liên quan

Giống cây Bạch đàn cao sản: đem lại lợi nhuận cao

0966-04-3737